COMMUNICATION

Učinkovito trženje

Učinkovita komunikacija s strankami je ključna za doseganje prodajnih rezultatov. XCRM omogoča enostavno načrtovanje in izvedbo različnih marketinških akcij. Na osnovi segmentacije lahko natančno definirate svoje ciljne skupine in določite cilje marketinške akcije ter predvidite ROI.

POVEČAJTE ZADOVOLJSTVO INZVESTOBO STRANK

V sistemu XCRM lahko izvajate:

 • »acquisition« kampanje: pridobivanje novih strank
 • »up-sell« kampanje: pospeševanje prodaje za obstoječi produkt oz. storitev
 • »cross-sell« kampanje: pospeševanje prodaje komplementarnih produktov oz. storitev
 • »retention« kampanje: skrb za zvestobo strank
 • »recovery« kampanje: akcije, namenjene ponovnemu pridobivanju nekdanjih strank

Izvajanje komunikacijske kampanje je preprostoin hkrati zelo pregledno. Na voljo so vam najrazličnejša orodja, ki vamomogočajo:

 • segmentacijo strank
 • definiranje ciljne skupine
 • načrtovanje marketinške akcije
 • pregleden grafični urejevalnik
 • fleksibilne časovne nastavitve
 • stalno spremljanje akcije
 • »real time« analiza rezultatov z možnostjo spremembe nastavitev tudi med izvedbo akcije
 • spremljanje učinkovitosti akcije - ROI

PRILAGODITE PONUDBOPOTREBAM STRANK

XCRM nudi celovito rešitev za izvajanje trženjskih akcij. Glede na izbrano ciljno skupino pripravite ustrezno ponudbo,ki je prilagojena aktualnim potrebam strank. Akciji prilagodite ustrezen nagovor, definirajte cilje akcije in v nadaljevanju spremljajte potek akcije inrezultate.

Priprava trženjske akcije

Postopek zajema pripravo vseh podatkov v zvezi s ciljno skupino, sporočilom za nagovor strank, proračunom in pričakovanimi rezultati.

Izvedba akcije in nadzor poteka akcije

Stalni nadzor poteka akcije in konstantno spremljanje rezultatov med samo kampanjo omogočata prilagoditve parametrov in nastavitev, ki so potrebne za njeno maksimalno učinkovitost (ROMI).

Ocenjevanje akcije

Učenje iz predhodnih izkušenj je pomembno za načrtovanje uspešne prihodnosti. XCRM omogoča analizo podatkov za izvedeno trženjsko akcijo, s katero lahko ugotovite, ali rezultati kampanje ustrezajo pričakovanjem in ali je bil končni proračun v skladu z načrtovanim.

TIPI TRŽENJSKIH AKCIJ

XCRM razlikuje dva osnovna tipa akcij:

Splošne akcije

Splošne akcije so namenjene vsem obstoječim in potencialnim strankam in se običajno oglašujejo preko množičnih medijev. Učinkovitost kampanje lahko ocenimo glede na poslovni rezultat oglaševanega izdelka oziroma storitve.

Neposredne akcije

Neposredna akcija kot komunikacijski kanal največkrat uporablja SMS ali elektronsko pošto. Namenjena je posameznikom ali skupini strank, ki imajo določene skupne značilnosti oz. pri katerih obstaja največja verjetnost, da bodo kupili oglaševani produkt oz. storitev. Za tovrstne akcije je značilno, da posredujejo natančne informacije o izdelku oz. storitvi na personaliziran način.

KOMUNIKACIJSKI KANALI

Sistem XCRM omogoča uporabo naslednjih komunikacijskih kanalov:

 • SMS: pošiljanje SMS sporočila obstoječim ali potencialnim strankam
 • email: pošiljanje elektronske pošte obstoječim ali potencialnim strankam
 • tiskano sporočilo: tiskanje personaliziranih tržnih sporočil
 • telefonski nagovor: kot vmesni člen nastopi klicni center, ki izvaja telefonski nagovor strank iz ciljne skupine
 • spletna stran: personalizirane pasice, ki so prikazane na zasebnih portalih strank iz ciljne skupine
 • poštna pošiljka: kot vmesni člen nastopi poštno podjetje, ki strankam iz ciljne skupine dostavi tiskano oglasno sporočilo
 • oglasi v medijih so namenjeni bodisi ciljni publiki bodisi služijo splošnemu grajenju ugleda blagovne znamke
 • družbena omrežja: preko vmesnika posredujemo sporočilo na Twitter ali Facebook

Kampanje posredujemo ciljni skupini preko različnih komunikacijskih kanalov. Uporabimo lahko enega ali več komunikacijskih kanalov. Komunikacijske kanale izbiramo glede na tip kampanje in glede na izbrano ciljno skupino.

TRŽENJSKA SPOROČILA

XCRM omogoča interaktivno oblikovanje sporočilza stranke, tako da uporabnik enostavno ustvari predlogo sporočila z jezikovnimi variacijami in jo shrani za nadaljnjo uporabo. Oblika sporočila je določena in/ali omejena s tipom kampanje, komunikacijskim kanalom in predvideno ciljno publiko. Na voljo sta dve glavni metodi za oblikovanje sporočil:

Aktivna sporočila

Aktivno sporočilo je individualno osebno sporočilo, ki je namenjeno posamezni ciljni stranki. Stopnjo odziva merimo s štetjem strank, ki so zaradi prejetega sporočila izrazile zanimanje za oglaševani izdelek ali storitev.

Pasivna sporočila

Pri posredovanju pasivnega sporočila uporabljamo množične medije (TV, radio, tisk, »billboard« itd.), saj so tovrstna sporočila največkrat namenjena širši javnosti. Pri pasivnih kampanjah so še posebej pomembni telefonski klici strank, ki kličejo podjetje za dodatne informacije. Vsak klic lahko beležimo v sistemu XCRM in v nadaljevanju lahko stranko aktivno vključimo v kampanjo. Učinkovitost kampanje, ki uporablja množične medije, običajno merimo s porastom zanimanja za oglaševani produkt ali storitev.

Sporočilo z nagrado

V kampanji lahko oblikujemo sporočila, ki vsebujejo določene pogoje za pridobitev nagrade. Nagrada je lahko darilo, dobropis ali bonus, ki ga dobi stranka, če ustrezno izpolni določene pogoje.

primeri

Elektro distribucija
PREBERI VEČ
Bančništvo
PREBERI VEČ
RETAIL
PREBERI VEČ
Zavarovalništvo
PREBERI VEČ
Telekomi
PREBERI VEČ