ANALIZE IN TRENDI

Vedeti več. Poslovati bolje.

Kako se vedejo vaši kupci, kaj kupujejo in koliko jih namerava v naslednjih mesecih oditi drugam? Oglejte si trende obnašanja svojih strank in pravočasno ukrepajte. Odgovore na številna vprašanja in napovedi trendov vam nudi bogato razvejan analitični sistem XCRM.

Na osnovi analize podatkov o strankah boste sprejemali poslovne odločitve, ki temeljijo na dejstvih in realnih potrebah. Rešitev XCRM odpira podjetju nove vodstvene in poslovne možnosti.

Analiza strank

Z učinkovito in natančno analizo podatkov o strankah boste odlično poznali vedenje svojih strank. To vam bo hkrati omogočilo boljše in natančnejše razumevanje strank ter njihovih želja in potreb.

Tržna analiza

Tržna analiza vam pomaga pri iskanju novih tržnih priložnosti in ocenjevanju njihovih potencialnih vrednosti, pri načrtovanju, oblikovanju in izvedbi tržnih strategij.

Prodajna analiza

Izkoristite vse prodajne priložnosti in izboljšajte svoj prodajni cikel. Stalno analiziranje podatkov o prodaji omogoča podjetju učinkovito načrtovanje, simulacijo in napoved obsega prodaje in dobička.

Analiza CRM storitev

Skrben pregled analitičnih podatkov pripomore k izboljšanju storitev in ob ustreznih ukrepih k večjemu zadovoljstvu strank, zvišanju kakovosti izdelkov in storitev, oblikovanju primernih cen, boljši obravnavi pritožb itd.

Analiza komunikacijskihkanalov

Katere komunikacijske kanale koristijo vaše stranke? Ugotovite njihove preference glede uporabe interneta, telefona, osebnega stika, e-pošte, SMS sporočil itd. Na osnovi ugotovitev bo vaša komunikacija bolj prilagojena strankam in zato tudi učinkovitejša.

Na osnovi pridobljenih podatkov boste lahko pregledovali različna poročila po različnih segmentih, finančna poročila itd. Podatki so predstavljeni na preprost in nazoren način v obliki teksta, tabele ali grafične predstavitve ter prilagojeni različnim uporabnikom v podjetju.

primeri

Elektro distribucija
PREBERI VEČ
Bančništvo
PREBERI VEČ
RETAIL
PREBERI VEČ
Zavarovalništvo
PREBERI VEČ
Telekomi
PREBERI VEČ